Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Tên semina: Độ lún của công trình lân cận khi thi công nhà ga Nhà hát Thành phố (đoạn metro Bến Thành - Suối Tiên)

Người trình bày: Nguyễn Văn Hóa

Thời gian: từ 14h30 ngày 02/10/2022

Địa điểm: Phòng B1. 101

Đơn vị: Bộ môn XDDD&CN