Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Tên seminar: Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự. 

Thời gian: từ 14h30, thứ 7, ngày 25/11/2023.

Địa điểm: Văn phòng Trường KHXH&NV. 

Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Mai Anh.

Đơn vị: Khoa Luật học - Trường KHXH&NV