Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Tên seminar: "Chuyển động của vật rắn"

Người báo cáo: Nguyễn Thành Công.

Địa điểm: Phòng GS, PGS nhà A.

Thời gian: 14h thứ bảy ngày 25.3.2023

Đơn vị: Khoa Vật lý