Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Seminar: GS. Hồ Văn Anh giới thiệu Viện Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JAIST) và các hướng phát triển.

Thời gian: 8h30 ngày 23/02/2024.

Địa điểm: Văn phòng Viện KT&CN.

Người báo cáo: GS. Hồ Văn Anh

Thành phần: Cán bộ, giảng viên Viện KT&CN.

Đơn vị: Viện KTCN