Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 12/02/2020, Trường Đại học Vinh đã ban hành Thông báo số 17/TB-ĐHV về việc tiếp tục hoạt động, giảng dạy, công tác. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19, để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan và làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, Nhà trường thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập ở tất cả các bậc học, loại hình đào tạo từ thứ Hai, ngày 17/02/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Hình thức học tập, đào tạo trực tuyến (online) vẫn diễn ra bình thường.

Cán bộ, viên chức toàn trường làm việc bình thường theo kế hoạch công tác của Nhà trường và các đơn vị.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong trường thông báo cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên được biết và thực hiện. Đồng thời, Trưởng các đơn vị, Bộ phận Truyền thông, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo sát sao tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch theo Hướng dẫn số 02/HD-ĐHV ngày 04/02/2020 của Nhà trường cũng như cập nhật các hướng dẫn chuyên môn khác của ngành Y tế. Khi có hiện tượng bất thường, các đơn vị, cá nhân cần thông báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Trường Đại học Vinh, trực tiếp BS. Thái Thị Tân, ĐT: 0912.923515, BS. Nguyễn Thị Hiến, ĐT: 0853.858926 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra, lây lan trong Trường./.

Xem File đính kèm!