Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông tri triệu tập dự Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Thông tri triệu tập dự Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Thực hiện chương trình công tác năm học 2021 - 2022, Nhà trường quyết định triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

THÔNG BÁO12/09/2022
Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Thực hiện Công văn số 4191/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi),...

THÔNG BÁO12/09/2022
Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Chỉ thị số 04-CT/ĐU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

THÔNG BÁO09/09/2022