Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Trường Đại học Vinh tập huấn thử nghiệm mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, chiều ngày 10/3/2023, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội nghị tập huấn thử nghiệm mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Hội đồng Đảm bảo chất lượng; Mạng lưới Đảm bảo chất lượng; Ban nghiên cứu lý luận và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; Trưởng các đơn vị có liên quan và giảng viên trong toàn trường. GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị tập huấn.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra là chủ trương quan trọng của Nhà trường trong việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá người học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 và Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phải đánh giá được mức độ người học đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo làm căn cứ để công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho người học.

Ngoài ra, các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quốc tế yêu cầu về việc đánh giá theo chuẩn đầu ra là một tiêu chí bắt buộc. Vì vậy, việc đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra còn là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Quang cảnh Hội nghị

Hơn nữa, việc đánh giá theo chuẩn đầu ra là căn cứ cho việc cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường.

Trong thời gian qua, Trường Đại học Vinh đã xây dựng Quy định về đánh giá theo chuẩn đầu ra và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, trình độ thạc sĩ; lấy ý kiến về các nội dung của bản Dự thảo Quy định...

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe trực tiếp GS.TS. Nguyễn Huy Bằng trình bày thử nghiệm mô hình đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra bao gồm quy trình đánh giá và các kỹ thuật xây dựng công cụ và tiêu chí/đáp án để đánh giá theo chuẩn đầu ra; các kết quả Demo về các bài đánh giá bằng hình thức tự luận.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng trình bày thử nghiệm mô hình

Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian cho đại biểu thảo luận, nêu các ý kiến, vướng mắc tại Hội trường. Các ý kiến tập trung vào các nội dung như: quy trình đánh giá, thuật xây dựng công cụ và tiêu chí/đáp án... Các ý kiến đều được giải đáp cụ thể.

Một số ý kiến của đại biểu tại Hội trường

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng giải đáp các câu hỏi của đại biểu

Từ kết quả của Hội nghị tập huấn, Nhà trường cũng đã yêu cầu các trường, khoa, viện có các chương trình đào tạo chuẩn bị đánh giá ngoài gồm các ngành Luật, Công nghệ Kỹ thuật Điện - điện tử, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Nuôi trồng thủy sản và Quản lý giáo dục thực hiện việc chấm thử các bài thi tự luận, tiểu luận theo mô hình đánh giá theo chuẩn đầu ra. Mỗi chương trình đào tạo lựa chọn 5 môn học, tổ chức chấm bài đánh giá cuối kỳ bằng hình thức tự luận hoặc tiểu luận theo mô hình đánh giá chuẩn đầu ra theo hướng dẫn; Thực hiện đối sánh và viết báo cáo kết quả trước ngày 26/3/2023.

TT. ĐHV

Tin liên quan

Xem thêm