Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Trường Đại học Vinh và Công ty Cổ phần Giáo dục KDI ký kết thỏa thuận hợp tác

Trường Đại học Vinh và Công ty Cổ phần Giáo dục KDI ký kết thỏa thuận hợp tác

Nhằm triển khai các hoạt động hợp tác chiến lược, phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu của mỗi bên, sáng ngày 18/5/2022, Trường Đại học Vinh và Công ty Cổ phần Giáo dục KDI đã ký kết thỏa thuận hợp tác về giáo dục STEM.

Trường Đại học Vinh tổng kết Chương trình ETEP

Trường Đại học Vinh tổng kết Chương trình ETEP

Ngày 10/5/2022, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình ETEP nhằm đánh giá tổng thể kết quả triển khai Chương trình ETEP tại Trường Đại học Vinh từ năm 2017 đến năm 2020, qua đó tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và...

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng Nhà trường với sinh viên năm học 2021 - 2022

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng Nhà trường với sinh viên năm học 2021 - 2022

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng Nhà trường với sinh viên năm học 2021 - 2022

Tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2

Tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2

Trong các ngày 28 - 29/4/2022, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Tập huấn công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Vinh chu kỳ 2.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Lần đầu tiên tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Thực hiện Công văn số 1139/BGDĐT-GDTX ngày 28/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên toàn quốc; Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp...