Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Kết luận của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban các đơn vị Cơ sở II ngày 16/6/2022