Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Chương trình công tác tháng 4 năm 2024

Chương trình công tác tháng 4 năm 2024

Chương trình số: 03/CTr-ĐHV ngày 11/4/2024

THÔNG BÁO11/04/2024
Báo cáo công tác tháng 3 năm 2024

Báo cáo công tác tháng 3 năm 2024

Báo cáo số: 27/BC-ĐHV ngày 11/4/2024

THÔNG BÁO11/04/2024
Về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2024

Về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2024

Nhà trường quyết định chuyển thực hiện giờ làm việc mùa hè từ ngày 15/4/2024 đến ngày 13/10/2024

THÔNG BÁO09/04/2024
Thông báo đấu giá tài sản cho thuê Hệ thống nhà giữ xe của Trường Đại học Vinh

Thông báo đấu giá tài sản cho thuê Hệ thống nhà giữ xe của Trường Đại học Vinh

Thông báo số 38/2024/TB-ĐGQT ngày 27/3/2024 của Công ty đấu giá hợp danh quốc tế - IPA

THÔNG BÁO27/03/2024
Chương trình công tác tháng 3 năm 2024

Chương trình công tác tháng 3 năm 2024

Chương trình số: 02/CTr-ĐHV ngày 08/3/2024

THÔNG BÁO08/03/2024