Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

1. Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/02/2021, thời gian đăng ký ôn thi đến hết ngày 10/3/2021

2. Thời gian thi: Dự kiến ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2021

3. Công bố kết quả tuyển sinh: Ngày 29 tháng 3 năm 2021

4. Thời gian nhập học: Dự kiến ngày 05 tháng 4 năm 2021

5. Địa điểm thi: Trường Đại học Vinh

6. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Vinh, tầng 4, Nhà Điều hành (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An); Điện thoại: 0238.3855773

Trường Đại học Vinh chỉ nhận hồ sơ đã đầy đủ theo các mục theo quy định. Hồ sơ đã nộp, Trường không trả lại.

Thí sinh ở xa có thể nộp hồ sơ dự thi online bằng cách:

- Bước 1: Tải hồ sơ (đính kèm cuối thông báo này) và hoàn thiện hồ sơ dự thi

- Bước 2: Scan hoặc chụp ảnh hồ sơ dự thi và đăng nhập địa chỉ http://sdh2021.vinhuni.edu.vn/caohoc/ rồi làm theo hướng dẫn

Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ online cần ghi rõ số điện thoại liên lạc và số CMND khi đăng ký, phòng Đào tạo Sau đại học sẽ liên lạc trực tiếp với thí sinh để xác nhận việc nộp hồ sơ và giúp thí sinh hoàn thành các thủ tục cần thiết, thí sinh giữ bản gốc để nộp lại khi đi dự thi.

Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2021.pdf

Hồ sơ tuyển sinh.docx

Danh mục ngành đúng ngành gần_New.docx

Hướng dẫn định dạng bài thi tiếng Anh.doc

Hướng dẫn định dạng bài thi tiếng Pháp (cho thí sinh thi chuyên ngành PP Anh).doc