Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tuyển sinh đi học tại MA-RỐC năm 2022

Theo Thông báo số 608/TB-BGDĐT, ngày 03/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-Rốc năm 2022, căn cứ Biên bản kỳ họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-Rốc theo diện học bổng Hiệp định năm 2022.

(Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm)