Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

THÔNG TIN DÀNH CHO TÁC GIẢ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Quý vị đã chọn và gửi bản thảo bài viết về tạp chí của chúng tôi.

Tác giả gửi bài đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh phải tuân thủ các quy định sau:

a. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động và các quy định về thể lệ đăng bài của tạp chí; sửa chữa và hoàn chỉnh bản thảo theo yêu cầu của người phản biện và Ban biên tập tạp chí; nộp lệ phí gửi bài và hoàn thiện các thủ tục khác theo quy định của tạp chí;

b. Cam kết không gửi đăng bản thảo trên cho các tạp chí khác khi chưa có quyết định từ chối của Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh;

c. Chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo, tính chính xác, độ tin cậy của các số liệu, tư liệu, trích dẫn trong bài, đảm bảo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí;

d. Mỗi bài báo được đăng, nếu là của nhóm tác giả thì người đứng tên đầu tiên (hoặc người có địa chỉ email để Ban biên tập trực tiếp trao đổi) là tác giả chính và là người chịu trách nhiệm chính về bài báo. Để bản thảo bài viết đảm bảo đúng các quy định của tạp chí, tác giả gửi bài vui lòng nghiên cứu và tuân thủ đúng các quy định về cấu trúc bài viết, cách sắp xếp và trích dẫn tài liệu tham khảo (đính kèm dưới đây).

Lưu ý các tác giả:

Các bài viết gửi đăng trên Series A: Natural Sciences and Technology của tạp chí, sắp xếp và trích dẫn tài liệu tham khảo tuân thủ đúng theo các quy định của Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Các bài viết gửi đăng trên Series B: Social Sciences and Humanities của tạp chí, sắp xếp và trích dẫn tài liệu tham khảo tuân thủ đúng theo các quy định của American Psychological Association (APA).

Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây:

1. Cấu trúc bài viết

2. Quy định trích dẫn Series A

3. Quy định trích dẫn Series B

4. Mẫu bài Series A

5. Mẫu bài Series B

6. Mẫu LATEX

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Tầng 4, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 3 856 700                  Fax: 0238 3 855 269

Email:       tckh.vinhuni.edu.vn

Website:  https://vinhuni.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-c03.03l0vp0a0.html; tckh.vinhuni.edu.vn

Hotline: 035.936.2279