Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Kinh tế

Lịch Seminar Trường Kinh tế

MS 97/2022 - 20/6/ 2022: TS. Đường Thị Quỳnh Liên, TS. Phạm Thị Thúy Hằng, TS. Phạm Thị Kim Yến

Seminar07/06/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 96/2022 - 06/6/2022: Phạm Thế Dũng

Seminar03/06/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 95/2022 - 03/6/2022: Đinh Thị Hải

Seminar02/06/2022