Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 283/2023 - 18/11/2023: TS. Đặng Thị Phương Linh

Seminar14/11/2023
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 281/2023 - 24/11/2023: Nguyễn Thị Lan Phương

Seminar14/11/2023
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 280/2023 - 17/11/2023: Nguyễn Thị Lan Phương

Seminar14/11/2023
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 279/2023 - 17/11/2023: Vũ Thị Việt Hương

Seminar14/11/2023
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 278/2023 - 15/11/2023: Vũ Thị Việt Hương

Seminar14/11/2023