Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 153 - 28/9/2022: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh - ThS Nguyễn Trung Kiền

Seminar22/09/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 152/2022 - 23/09/2022: TS. Nguyễn Thị Thanh Trâm

Seminar22/09/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 150/2022 : 13/11/2022: ThS Nguyễn Thị Lam Giang

Seminar20/09/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 149/2022 - 30/10/2022: ThS. Võ Thị Hồng Minh

Seminar20/09/2022