Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

3 cựu sinh viên Trường Đại học Vinh trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đó là ông Hoàng Đăng Quang (cựu sinh viên khóa 22, ngành Sư phạm Toán), ông Hoàng Trung Dũng (cựu sinh viên khóa 31, ngành Sư phạm Ngữ văn) và ông Đỗ Trọng Hưng (cựu sinh viên khóa 29, ngành Giáo dục Chính trị).

Ông Hoàng Đăng Quang

1. Ông Hoàng Đăng Quang (sinh năm 1961), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020, là cựu sinh viên khóa 20, ngành SP. Toán, Trường Đại học Vinh.

Ngày 5/8/2020, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Hoàng Đăng Quang giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Hoàng Đăng Quang có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Toán và Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Hoàng Đăng Quang đã trải qua nhiều vị trí công tác, cụ thể:

- Trước 9/2010: Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Từ 9/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015.

- Từ 10/2015 - 8/2020: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Từ 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

- Từ 6/2016: Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

- Từ 8/2020: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Hoàng Đăng Quang tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Hoàng Trung Dũng (sinh năm 1971), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025, là cựu sinh viên khóa 29, ngành SP. Ngữ văn, Trường Đại học Vinh.

Ông Hoàng Trung Dũng

Ngày 15/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh Khóa XIX đã bầu ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Ông Hoàng Trung Dũng có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Chính trị học, Cao cấp Lý luận chính trị. Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, trải qua nhiều vị trí công tác, cụ thể:

- Từ 9/1994 - 3/1998: Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn, Thị đoàn; Phó Bí thư Thị đoàn Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Từ 4/1998 - 12/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn, Chánh Văn phòng HĐND - UBND, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan HĐND - UBND thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Từ 1/2003 - 12/2004: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Đảng bộ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

- Từ 1/2005 - 7/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- Từ 7/2005 - 4/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Tĩnh

- Từ 4/2008 - 5/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Từ 6/2010 - 7/2014: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- Từ 7/2014 - 4/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Từ 4/2016 - 2/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

- Từ 2/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Từ 15/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Từ 6/12/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Hoàng Trung Dũng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Ông Đỗ Trọng Hưng (sinh năm 1971), Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, là cựu sinh viên khóa 29, ngành SP. Giáo dục chính trị, Trường Đại học Vinh.


Ông Đỗ Trọng Hưng

Ngày 27/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa Khóa XIX đã bầu ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Ông Đỗ Trọng Hưng có trình độ chuyên môn tiến sĩ Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị. Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa là cán bộ trưởng thành qua nhiều cương vị công tác, cụ thể:

- Từ 11/1992 - 8/1994: Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thư ký tổng hợp Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- Từ 8/1994 - 9/1999: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- Từ 9/1999 - 12/2001: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- Từ 1/2002 - 12/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- Từ 12/2005 - 8/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy

- Từ 8/2006 - 4/2009: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

- Từ 5/2009 - 8/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

- Từ 8/2010 - 10/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

- Từ 11/2010 - 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI

- Từ 5/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020

- Từ 27/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- Từ 6/12/2020: Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Đỗ Trọng Hưng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với 3 cựu sinh viên tiểu biểu nêu trên, trong chặng đường 62 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, đã có gần 200.000 học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp, tung cánh muôn phương trên mọi miền Tổ quốc cũng như trên trường quốc tế và tự hào thay, họ luôn khẳng định được mình ở mọi cương vị công tác. Đó là những giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, là các nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, là các nhà khoa học đầu ngành, là các nhà quản lý có uy tín cao với các chức vụ bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch các tỉnh; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông, giám đốc các doanh nghiệp và các công ty đã làm rạng danh trang sử vàng truyền thống đầy vinh quang của Trường Đại học Vinh anh hùng.

Trung tâm DV,HTSV&QHDN