TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Vinh

Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Vinh

Xin được giới thiệu danh sách một số cựu sinh viên tiêu biểu của khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Vinh. Danh sách này sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới.

Cựu sinh viên tiêu biểu khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Cựu sinh viên tiêu biểu khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Xin được giới thiệu danh sách một số cựu sinh viên tiêu biểu của khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh. Danh sách này sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới.

3 cựu sinh viên Trường Đại học Vinh trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 cựu sinh viên Trường Đại học Vinh trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Trong số 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa được bầu, vinh dự thay, có 3 cựu sinh viên Trường Đại...

Danh sách cựu sinh viên, học viên tiêu biểu khoa Luật

Danh sách cựu sinh viên, học viên tiêu biểu khoa Luật

Xin được giới thiệu danh sách một số cựu sinh viên, cựu học viên tiêu biểu của khoa Luật, Trường Đại học Vinh. Danh sách này sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới.

Danh sách cựu sinh viên, học viên tiêu biểu khoa Giáo dục

Danh sách cựu sinh viên, học viên tiêu biểu khoa Giáo dục

Xin được giới thiệu danh sách một số cựu sinh viên, cựu học viên thành đạt của khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh. Danh sách này sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới.