TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hội nghị Bí thư, Lớp trưởng các lớp sinh viên hệ chính quy và Lưu học sinh toàn trường năm học 2021 - 2022

Hội nghị Bí thư, Lớp trưởng các lớp sinh viên hệ chính quy và Lưu học sinh toàn trường năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch năm học của Nhà trường, Tối ngày 22 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư các lớp sinh viên hệ chính quy và lưu học sinh (LHS) toàn trường năm học 2021 –...

Công văn đón tiếp sinh viên chính quy khóa 62 nhập học năm 2021

Công văn đón tiếp sinh viên chính quy khóa 62 nhập học năm 2021

Công văn đón tiếp sinh viên chính quy khóa 62 nhập học năm 2021