Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Mẫu khai thông tin làm thẻ tích hợp cho sinh viên khoá 62

Mẫu khai thông tin làm thẻ tích hợp cho sinh viên khoá 62

Mẫu khai thông tin làm thẻ tích hợp cho sinh viên khoá 62

Cẩm nang học sinh, sinh viên năm 2021

Cẩm nang học sinh, sinh viên năm 2021

Trên cơ sở kế thừa kết quả biên soạn trước đây, cuốn cẩm nang HSSV 2021 đã được cập nhật, bổ sung thêm nhiều nội dung mới,