Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Vinh