Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thành lập Ban liên lạc cựu HSSV và khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Thành lập Ban liên lạc cựu HSSV và khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Nhằm giúp Nhà trường làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu HSSV, phục vụ cho các hoạt động liên quan như khảo sát việc làm, kết nối cựu HSSV với các nhà tuyển dụng, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm thành lập trường, ngành đào...

Tân sinh viên23/05/2018
Danh sách các cựu sinh viên Khóa 15 Khoa Toán ĐHSP Vinh

Danh sách các cựu sinh viên Khóa 15 Khoa Toán ĐHSP Vinh

 Danh sách các cựu sinh viên Khóa 15 Khoa Toán ĐHSP Vinh    

Tân sinh viên29/03/2013