TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Danh sách cựu sinh viên, học viên tiêu biểu khoa Luật

Danh sách cựu sinh viên, học viên tiêu biểu khoa Luật

Xin được giới thiệu danh sách một số cựu sinh viên, cựu học viên tiêu biểu của khoa Luật, Trường Đại học Vinh. Danh sách này sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới.

Danh sách cựu sinh viên, học viên tiêu biểu khoa Giáo dục

Danh sách cựu sinh viên, học viên tiêu biểu khoa Giáo dục

Xin được giới thiệu danh sách một số cựu sinh viên, cựu học viên thành đạt của khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh. Danh sách này sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới.

Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu khoa Xây dựng

Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu khoa Xây dựng

Xin được giới thiệu danh sách một số cựu sinh viên thành đạt của khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh. Danh sách này sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới.

Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu các ngành thuộc Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu các ngành thuộc Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Xin được giới thiệu danh sách một số cựu sinh viên thành đạt của các ngành thuộc Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh. Danh sách này sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới.

Danh sách cựu sinh viên thành đạt Viện Sư phạm Xã hội - Trường Đại học Vinh

Danh sách cựu sinh viên thành đạt Viện Sư phạm Xã hội - Trường Đại học Vinh

Xin được giới thiệu danh sách một số cựu sinh viên thành đạt của các ngành Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thuộc Viện Sư phạm Xã hội, Trường Đại học Vinh. Danh sách này sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới.