Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Chương trình học bổng Master của Trường Báo chí Columbia và Báo chí Nikkei, Hoa Kỳ năm 2018

Chương trình học bổng 5 năm hỗ trợ giáo dục tiên tiến cho các nhà báo cứ liệu và thương mại đầy triển vọng của Châu Á.

Trường báo chí Columbia là một trong những trường báo chí hàng đầu thế giới. Đây cũng là một trong những trường lâu đời nhất với hơn 100 năm kinh nghiệm trong việc giáo dục những người tiên phong và các nhà lãnh đạo tương lai của ngành báo chí. Truyền thống cảu trường bắt nguồn từ những giá trị cốt lõi của đạo đức nghề nghiệp và sự xuất sắc, nhưng cũng là những người đi đầu trong đổi mới báo chí và phương tiện truyền thông.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Data and business journalism (Dữ liệu và báo chí thương mại)

Giá trị học bổng: Đại học Báo chí Columbia và Nikkei, chủ quản của Financial Times, nhà xuất bản Nikkei, và Nikkei Asian Review đã đưa ra học bổng trị giá 100.000 USD cho sinh viên Châu Á.

Đối tượng: Sinh viên Châu Á

Yêu cầu:

  • Học bổng được trao tặng hàng năm cho năm năm tới cho những ứng viên xuất sắc muốn học tập chuyên ngành Data and business journalism (Dữ liệu và báo chí thương mại). Trường công bố ứng viên được cấp học bổng vào tháng 9 hàng năm.
  • Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học.
  • Những ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thì được yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh.

Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2017

Phương thức nộp hồ sơ: Vui lòng xem chi tiết tại đây