Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

DANH SÁCH MẠNG LƯỚI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Email

1

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Hiệu trưởng

bangnh@vinhuni.edu.vn

2

TS. Trần Bá Tiến

Phó Hiệu trưởng

tientb@vinhuni.edu.vn

3

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc

Phó Hiệu trưởng

cucntt@vinhuni.edu.vn

4

PGS.TS. Nguyễn Thanh Diệu

Phó Giám đốc Trung tâm ĐBCL

dieunt@vinhuni.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Hương Trà

Phó Giám đốc Trung tâm ĐBCL

huongtradhv@gmail.com

6

ThS. Đinh Thị Nga

Chuyên viên Trung tâm ĐBCL

mainga1010@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Anh Lương

Chuyên viên Trung tâm ĐBCL

nguyenanhluong.dhv@gmail.com

8

ThS. Nguyễn Quang Tuấn

Chánh văn phòng Đảng-HĐT -ĐT

tuandhv@gmail.com

9

PGS.TS. Mai Văn Chung

Trưởng phòng khoa học và Hợp tác quốc tế

chungmv@vinhuni.edu.vn

10

TS. Hoàng Vĩnh Phú

Trưởng phòng Đào tạo

phuhv@vinhuni.edu.vn

11

TS. Thiều Đình Phong

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

phongtd@vinhuni.edu.vn

12

PGS. TS. Nguyễn Văn Phú

Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế

nvphudhv@gmail.com

13

ThS. Hoàng Việt Dũng

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

vinhuni155@gmail.com

14

TS. Vũ Duy Hiệp

Trưởng ban Quản lý Cơ sở 2

vuduyhieptvdhv@gmail.com

15

TS. Đinh Phan Khôi

Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học

khoidp@vinhuni.edu.vn

16

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quảng

Giám đốc Nhà xuất bản

quangnh2007@vinhuni.edu.vn

17

BS. Thái Thị Tân

Trưởng Trạm y tế

tantt@vinhuni.edu.vn

18

ThS. Nguyễn Hồng Soa

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

soanh@vinhuni.edu.vn

19

ThS. Trần Đình Luân

Trưởng phòng Quản trị và Đầu tư

luantd@vinhuni.edu.vn

20

ThS. Lê Công Đức

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN

duclc@vinhuni.edu.vn

21

TS. Đặng Thị Thu

Trưởng phòng Công tác chính trị và HSSV

thudt@vinhuni.edu.vn

22

ThS. Phạm Thị Hoài Thanh

Giám đốc Trung tâm Nội trú

hoaithanhpham286@gmail.com

23

ThS. Nguyễn Đức Bình

Giám đốc TT Thông tin-TV Nguyễn Thúc Hào

binhdhv@gmail.com

24

PGS.TS. Đinh Trung Thành

Giám đốc TT Giáo dục thường xuyên

thanhdt@vinhuni.edu.vn

25

TS. Bùi Đình Thuận

Giám đốc Trung tâm TH -TN

thuanbd@vinhuni.edu.vn

26

ThS. Trần Văn Thông

Trưởng khoa GDQP, TT GDQPAN Vinh

tvthongdhv@gmail.com

27

TS. Phan Xuân Phồn

Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm

phonhiendhv@gmail.com

28

ThS. Nguyễn Lê Gia

Giáo viên Trường Thực hành Sư phạm

legia929@gmail.com

29

TS. Phạm Xuân Chung

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên

phamxuanchung77@gmail.com

30

TS. Nguyễn Ánh Dương

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên

nguyenanhduongdhv@gmail.com

31

PGS. TS. Trần Ngọc Long

Trưởng khoa Xây dựng

longtn@vinhuni.edu.vn

32

TS. Phan Văn Tiến

Phó Trưởng khoa Xây dựng

vantien.phan1010@gmail.com

33

TS. Nguyễn Ngọc Việt

Trưởng khoa Giáo dục Thể chất

nvietdhv@gmail.com

34

TS. Văn Đình Cường

Giảng viên Khoa GD Thể chất

manhcuong6580@gmail.com

35

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ

kimanhdhv@gmail.com

36

ThS. Trần Thị Khánh Tùng

Giảng viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ

tungttk@vinhuni.edu.vn

37

TS. Nguyễn Anh Dũng

Viện trưởng Viện NC&ĐTTT

dungna@vinhuni.edu.vn

38

TS. Vũ Chí Cường

Phó viện trưởng Viện NC&ĐTTT

cuongvcc@vinhuni.edu.vn

39

PGS.TS. Cao Tiến Trung

Viện trưởng Viện Hoá sinh - Môi trường

trungct@vinhuni.edu.vn

40

TS. Nguyễn Tân Thành

Giảng viên Viện Công nghệ  HS – MT

nguyentanthanhvn@gmail.com

41

TS. Đặng Thái Sơn

Viện trưởng Viện KT&CN

sondt@vinhuni.edu.vn

42

ThS. Lê Văn Chương

Giảng viên Viện KT&CN

chuonglv@vinhuni.edu.vn

43

TS. Nguyễn Đình Vinh

Viện trưởng Viện NN&TN

vinhnd@vinhuni.edu.vn

44

TS. Thái Thị Ngọc Lam

Giảng viên Viện NN&TN

ngoclamthaidhv@gmail.com

45

TS. Đinh Ngọc Thắng

 Hiệu trưởng Trường KHXH&NV

thangdn@vinhuni.edu.vn

46

TS Hồ Thị Duyên

Giảng viên Trường KHXH&NV

duyenht@vinhuni.edu.vn

47

TS. Phạm Thị Huyền Sang

Trưởng khoa Luật Kinh tế, Trường KHXH&NV

sangluat@gmail.com

48

TS. Đinh Văn Liêm

Trưởng khoa Luật học, Trường KHXH&NV

dinhliemdhv@gmail.com

49

TS. Vũ Thị Phương Lê

Trưởng khoa Chính trị và Báo chí, Trường KHXH&NV

vtphuongle@gmail.com

50

TS. Nguyễn Văn Trung

Trưởng khoa Du lịch và CTXH, Trường KHXH&NV

trunglsd@vinhuni.edu.vn

51

PGS. TS. Thái Thị Kim Oanh

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Kinh tế

oanhttk@vinhuni.edu.vn

52

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế

phuongntm@vinhuni.edu.vn

53

TS. Phạm Thị Thuý Hằng

Trưởng khoa Kế toán, Trường Kinh tế

thuyhang1983tc@yahoo.com

54

TS. Hồ Thị Diệu Ánh

Trưởng khoa QTKD, Trường Kinh tế

dieuanhhoqtkd@gmail.com

55

TS. Đặng Thành Cương

Trưởng khoa TCNH, Trường Kinh tế

dangthanhcuongvuni@gmail.com

56

TS. Lê Vũ Sao Mai

Trưởng khoa Kinh tế, Trường Kinh tế

levusaomai@vinhuni.edu.vn

57

PGS.TS. Lưu Tiến Hưng

Hiệu trưởng Trường Sư phạm

hunglt@vinhuni.edu.vn

58

TS. Phạm Lê Cường

Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm

lecuong@vinhuni.edu.vn

59

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Trưởng khoa Toán học, Trường Sư phạm

loannth@vinhuni.edu.vn

60

PGS.TS. Chu Văn Lanh

Trưởng khoa Vật lý, Trường Sư phạm

chuvanlanh@vinhuni.edu.vn

61

PGS.TS. Lê Đức Giang

Trưởng khoa Hóa học, Trường Sư phạm

giangld@vinhuni.edu.vn

62

TS. Lê Quang Vượng

Trưởng khoa Sinh học, Trường Sư phạm

 vuong201173@vinhuni.edu.vn

63

TS. Trần Thị Kim Oanh

Trưởng khoa Tin học, Trường Sư phạm

oanhttkcntt@vinhuni.edu.vn

64

TS. Lê Thị Sao Chi

Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Sư phạm

saochidhvinh@gmail.com

65

TS. Lê Thế Cường

Trưởng khoa Lịch sử, Trường Sư phạm

cuonglt@vinhuni.edu.vn

66

PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

Trưởng khoa Điạ lý, Trường Sư phạm

thanhntt@vinhuni.edu.vn

67

PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn

Trưởng khoa GDCT, Trường Sư phạm

ntsdhv@gmail.com

68

PGS.TS. Chu Thị Thuỷ An

Trưởng khoa GDTH, Trường Sư phạm

anchuthithuy@gmail.com

69

TS. Trần Thị Hoàng Yến

Trưởng khoa GDMN, Trường Sư phạm

yen.gdth@gmail.com

70

PGS.TS. Nguyễn Như An

Trưởng khoa TLGD, Trường Sư phạm

annn@vinhuni.edu.vn

Danh sách này có 70 thành viên./.