Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tiếp tục triển khai tổ chức học Kỹ năng mềm khóa 59

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-ĐHV ngày 19/5/2021 của Trường Đại học Vinh về triển khai học Kỹ năng mềm học kỳ hè năm học 2020 - 2021; Thông báo số 85/TB-ĐHV ngày 30/6/2021 của Trường Đại học Vinh về việc hoãn triển khai tổ chức học Kỹ năng mềm học kỳ hè năm học 2020 - 2021; Căn cứ kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2021 - 2022, để thích ứng với tình hình dịch COVID-19 và đảm bảo tiến độ dạy học đúng chương trình đào tạo, Nhà trường quyết định tiếp tục triển khai tổ chức học Kỹ năng mềm cho khóa 59 như sau:

1. Hình thức và thời gian học: Triển khai dạy và học online vào các buổi tối (19h00' - 22h00') từ ngày 28/02 đến ngày 03/4/2022. 

2. Phân chia lớp học, tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá:

 

TT

Lớp

Số SV

Ngành

Số buổi

Lịch học

(19h00 - 22h00)

Lịch thi

(Dự kiến)

Thứ

Thời gian

1.

01

465

Quản lý Nhà nước, Báo chí, Chính trị học, Công tác xã hội, Việt Nam học, Quản lý giáo dục, Luật học, Luật kinh tế, Chăn nuôi, Kinh tế XD, Điều dưỡng, K58_KTXD, K58_KTXD CTGT.

10

2, 5

28/02 -03/4/2022

04/4 -17/4/2022

2.

02

491

Kế toán

10

3, 6

3.

03

465

Kinh tế đầu tư, TCNH, QTKD, Ngôn ngữ Anh, Quản lý đất đai, Quản lý TN&MT

10

4, 7

 

Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các trường, khoa, viện; Trưởng các đơn vị liên quan phổ biến đến sinh viên và nghiêm túc thực hiện./.