Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Trường Đại học Vinh thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2017-2018

Trường Đại học Vinh thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2017-2018

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, Hội đồng chế độ chính sách Trường Đại học Vinh đã họp xét cấp học bổng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho HSSV thuộc diện chính sách học kỳ II năm học 2017- 2018, cụ thể là:

Học bổng09/02/2022
Trường Đại học Vinh cấp hơn 12 tỷ cho học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Vinh cấp hơn 12 tỷ cho học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017 - 2018

Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Hội đồng chế độ chính sách Trường Đại học Vinh đã họp xét cấp học bổng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và các loại trợ cấp khó khăn đột xuất cho HSSV thuộc diện chính sách...

Học bổng09/02/2022
Quyết định khen thưởng cho học viên cao học khóa 23

Quyết định khen thưởng cho học viên cao học khóa 23

Quyết định số 2093/QĐ-ĐHV ngày 02/10/2017 về việc khen thưởng học viên cao học khóa 23

Học bổng09/02/2022
Trường Đại học Vinh thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Trường Đại học Vinh thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Trường Đại học Vinh luôn coi trọng công tác chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên (HSSV) và luôn đảm bảo nguồn kinh phí để cấp cho HSSV theo đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt việc thực hiện chế độ học...

Học bổng09/02/2022
Xét chọn học bổng Vallet năm học 2017 - 2018

Xét chọn học bổng Vallet năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Vinh phối hợp với tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" và Quỹ học bổng tài trợ Vallet xét trao học bổng tài trợ năm học 2017 - 2018

Học bổng09/02/2022