TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Vinh

Hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Vinh

Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên....

Học phí09/02/2022
Quyết định miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên Học kỳ 1 Năm học 2021-2022

Quyết định miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên Học kỳ 1 Năm học 2021-2022

Thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ...

Học phí23/12/2021