Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Công khai dự toán ngân sách năm 2020 (điều chỉnh lần 1)

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 (điều chỉnh lần 1)

Quyết định số 713a/QĐ-ĐHV ngày 10/04/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Ba công khai12/04/2020
Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định số 43a/QĐ-ĐHV ngày 10/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Ba công khai12/01/2020
Báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2019

Báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2019

Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Vinh theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2019

Ba công khai30/12/2019
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Hóa học

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Hóa học

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Hóa học của Trường Đại học Vinh để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

Ba công khai05/10/2019
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 - 2019

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 - 2019

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2018 - 2019 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Ba công khai30/06/2019