Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2020 (Bổ sung)

Thông báo học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2020 (Bổ sung)

Nhà trường thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản lý kinh tế và Kinh tế chính trị cho các thí sinh nộp hồ sơ muộn đợt 1 năm 2020.

Thông báo22/06/2020
Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020

Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Vinh thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 1 năm 2020.

Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2020

Lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị và Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Vinh thông báo lịch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế và Kinh tế chính trị đợt 1 năm 2020.

Tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của toàn trường từ ngày 23/4/2020

Tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của toàn trường từ ngày 23/4/2020

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, Nhà trường thông báo tổ chức giảng dạy, học tập, làm việc của...