Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quản lý trang thông tin cá nhân trên VinhUni e-Learning

Quản lý trang thông tin cá nhân trên VinhUni e-Learning

Mỗi thành viên trên hệ thống sẽ có một trang cá nhân để theo dõi quá trình hoạt động của mình. Các giảng viên có thể thực hiện các tác vụ như: Quản lý các khóa học mà mình phụ trách, xử lý các hoạt động tương tác từ học viên;...

Cách sử dụng hệ thống Cổng thông tin học tập trực tuyến VinhUni e-Learning

Cách sử dụng hệ thống Cổng thông tin học tập trực tuyến VinhUni e-Learning

Cổng thông tin học tập trực tuyến Trường Đại học Vinh (viết tắt là VinhUni e-Learning) là một hệ thống thông tin được xây dựng trên môi trường mã nguồn mở moodle 3.4.