Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban liên lạc cựu sinh viên ngành Quản lý Đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban liên lạc cựu sinh viên ngành Quản lý Đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường về việc thành lập và triển khai mô hình Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên của các cấp của Trường Đại học Vinh, sáng ngày 29/9/2018, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên phối hợp cùng Trung tâm Dịch...

Tân sinh viên05/10/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 28/9/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HVSV của Viện Công nghệ Hóa...

Tân sinh viên01/10/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường - Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường - Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 25/9/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HVSV của ngành Quản lý Tài...

Tân sinh viên26/09/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên ngành Quản lý Đất đai - Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên ngành Quản lý Đất đai - Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 25/9/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của ngành Quản lý Đất...

Tân sinh viên26/09/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Giáo dục Thể chất

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Giáo dục Thể chất

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 07/9/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HVSV của khoa Giáo dục Thể...

Tân sinh viên09/09/2018