Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 29/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HVSV của Viện Sư phạm Tự...

Tân sinh viên29/10/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 29/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HSSV của Viện Kỹ thuận và...

Tân sinh viên29/10/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học sinh Trường THPT Chuyên

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học sinh Trường THPT Chuyên

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 26/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu học sinh Trường THPT Chuyên.

Tân sinh viên29/10/2018
Góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh

Góp ý Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh

Nhà trường đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu HSSV Trường Đại học Vinh. Để Quy chế này mang tính khả thi và sớm được ban hành, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, đoàn thể lấy ý kiến góp ý của cán bộ,...

Tân sinh viên24/10/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Giáo dục Quốc phòng

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên khoa Giáo dục Quốc phòng

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 11/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HVSV của khoa Giáo dục Quốc...

Tân sinh viên12/10/2018