Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Luận án tiến sĩ của NCS Đoàn Thị Hạnh; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Khuynh hướng hiện sinh trong thơ Việt Nam đương đại; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 9220121

Thông báo24/11/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Hồng; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Hồng; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Cảm hứng tôn giáo trong thơ Việt Nam thế kỉ XX. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 9220121

Thông báo09/11/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Vinh; Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Vinh; Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Tên đề tài luận án: Phát triển năng lực sử dụng thí nghiệm trong dạy học cho sinh viên ngành sư phạm Vật lý; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý; Mã số: 9140111

Thông báo25/10/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh; Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh; Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Tên đề tài luận án: Phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh trong dạy học một số kiến thức phần “Điện học - Điện từ học” Vật lý trung học phổ thông; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý; Mã số: 9140111

Thông báo25/10/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Hồng; chuyên ngành Văn học Việt Nam

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Hồng; chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Cảm hứng tôn giáo trong thơ Việt Nam thế kỉ XX; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 9220121

Thông báo17/10/2022