Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo xét tuyển đại học chính quy Đợt 2 năm 2022

Thông báo xét tuyển đại học chính quy Đợt 2 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án số 725/ĐA-ĐHV ngày 16/6/2022 của Trường...

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2022

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh năm 2022, Trường Đại học Vinh thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2022 theo các...

Thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển.

Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông lấy bằng đại học hệ chính quy khác năm 2022

Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông lấy bằng đại học hệ chính quy khác năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lấy bằng đại học hệ chính quy khác năm 2022 như sau.

Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy năm 2022

Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy năm 2022

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao...