Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh, Nhà trường thông báo việc đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy năm 2022 như sau

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Vinh năm 2022

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Vinh năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh, Nhà trường thông báo việc đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng vào học đại học hệ...

Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH gửi các cơ sở đào tạo và các sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

Đề án tuyển sinh năm 2022

Đề án tuyển sinh năm 2022

Trường Đại học Vinh công bố Đề án tuyển sinh năm 2022 như sau

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Ngày 6/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.