Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Đề án tuyển sinh năm 2023

Đề án tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Vinh công bố Đề án tuyển sinh năm 2023

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức/mã phương thức: 100, 200, 402, 405, 406.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên 2023

Ngày 21/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ ngày 10/7/2023, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo tra cứu kết quả trúng tuyển xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào đại học chính quy đợt 1 năm 2023

Thông báo tra cứu kết quả trúng tuyển xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào đại học chính quy đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Vinh hướng dẫn thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm vào đại học chính quy đợt 1 năm 2023 tra cứu kết quả.