Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông lấy bằng đại học hệ chính quy khác năm 2022

Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông lấy bằng đại học hệ chính quy khác năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông lấy bằng đại học hệ chính quy khác năm 2022 như sau.

Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy năm 2022

Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy năm 2022

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao...

Thông tin lịch triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Thông tin lịch triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành văn bản đề nghị các Sở GDĐT hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học. Cụ thể, Bộ GDĐT phân chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các...

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2022

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh năm 2022, Trường Đại học Vinh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức 2 (mã...

Năm 2022: Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ ổn định "điểm sàn" nhóm ngành đào tạo giáo viên

Năm 2022: Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ ổn định "điểm sàn" nhóm ngành đào tạo giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.