Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Vinh thông tin về tuyển sinh đại học chính quy.

Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023

Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023

Trường Đại học Vinh công bố Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023 cho thí sinh được biết và liên hệ.

Thông báo tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2023 tại Trường Đại học Vinh

Thông báo tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2023 tại Trường Đại học Vinh

Thông báo tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2023 tại Trường Đại học Vinh