Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi năng khiếu năm 2023 ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất

Thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi năng khiếu năm 2023 ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất

Trường Đại học Vinh thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi năng khiếu năm 2023 các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất.

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Kèm theo Kế hoạch số 51/KH-ĐHV ngày 16/5/2023 của Trường Đại học Vinh

Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Vinh

Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Vinh

Ban hành theo Quyết định số 1009/QĐ-ĐHV ngày 25/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Xét tuyển sớm hơn: Thí sinh lưu ý các mốc thời gian năm 2023

Xét tuyển sớm hơn: Thí sinh lưu ý các mốc thời gian năm 2023

Năm 2023, xét tuyển đại học sớm hơn năm trước. Thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 10/7.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023.