Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2024

Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2024

Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2024

Danh sách trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2023 (cập nhật ngày 21/9/2023)

Danh sách trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2023 (cập nhật ngày 21/9/2023)

Trường Đại học Vinh công bố danh sách trúng tuyển vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2023 xét tuyển bằng các phương thức/mã phương thức: 100, 200.

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2023

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo điểm trúng tuyển vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2023 bằng các phương thức/mã phương thức: 100, 200.

Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2023

Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2023 bằng các phương thức/mã phương thức: 100, 200.

Thông báo điểm trúng tuyển (đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023

Thông báo điểm trúng tuyển (đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo điểm trúng tuyển (đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức/mã phương thức: 100, 200, 402, 405, 406