Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023.

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2023

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2023

Ngày 30/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Vinh thông tin về tuyển sinh đại học chính quy.