Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2023.

Lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023

Lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2023, các thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17h ngày 30/7/2023 và thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 31/7 đến 17h...

Đề án tuyển sinh năm 2023

Đề án tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Vinh công bố Đề án tuyển sinh năm 2023

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt chính thức) vào đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức/mã phương thức: 100, 200, 402, 405, 406.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên 2023

Ngày 21/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.