Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023

Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023

Trường Đại học Vinh công bố Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023 cho thí sinh được biết và liên hệ.

Thông báo tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2023 tại Trường Đại học Vinh

Thông báo tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2023 tại Trường Đại học Vinh

Thông báo tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp 2023 tại Trường Đại học Vinh

Thông báo xét tuyển đại học chính quy Đợt 2 năm 2022

Thông báo xét tuyển đại học chính quy Đợt 2 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án số 725/ĐA-ĐHV ngày 16/6/2022 của Trường...

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2022

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh năm 2022, Trường Đại học Vinh thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2022 theo các...

Thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển.