Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường về việc thành lập và triển khai mô hình Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên các cấp của Trường Đại học Vinh, sáng ngày 24/11/2018, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ cùng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên...

Ban liên lạc26/11/2018
Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên Khoa Giáo dục thể chất

Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên Khoa Giáo dục thể chất

Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường về việc thành lập và triển khai mô hình Ban liên lạc cựu học viên, sinh viên của các cấp của Trường Đại học Vinh, sáng ngày 14/11/2018, Khoa Giáo dục Thể chất cùng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh...

Ban liên lạc16/11/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Sư phạm Xã hội

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Sư phạm Xã hội

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 31/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HVSV của Viện Sư phạm Xã hội.

Ban liên lạc01/11/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 29/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HVSV của Viện Sư phạm Tự...

Ban liên lạc31/10/2018
Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên

Quyết định thành lập và danh sách Ban liên lạc lâm thời cựu học viên, sinh viên Viện Sư phạm Tự nhiên

Nhằm giúp làm tốt công tác quản lý, kết nối cựu học sinh, sinh viên, học viên của nhà trường, ngày 29/10/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Liên lạc cựu HVSV của Viện Sư phạm Tự...

Ban liên lạc29/10/2018