Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Giáo sư Hoàng Chí Bảo trao đổi chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với Tân sinh viên Trường Đại học Vinh

Giáo sư Hoàng Chí Bảo trao đổi chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với Tân sinh viên Trường Đại học Vinh

Thực hiện kế hoạch số 81/KH-ĐHV ngày 5/9/2023 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân - sinh viên đầu khoá 64, ngày 17/9/2023 tại Hội trường A, hơn 3.000 tân sinh viên Khoá 64 Trường Đại học Vinh đã vinh dự được...

Tân sinh viên22/09/2023
Chuyên gia Lê Đình Hiếu - Founder & CEO Học viện G.A.P cùng với tân sinh viên Trường Đại học Vinh "Định vị bản thân, sẵn sàng khởi nghiệp"

Chuyên gia Lê Đình Hiếu - Founder & CEO Học viện G.A.P cùng với tân sinh viên Trường Đại học Vinh "Định vị bản thân, sẵn sàng khởi nghiệp"

Thực hiện kế hoạch số 81/KH-ĐHV ngày 5/9/2023 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân - sinh viên đầu khoá 64, ngày 16/9/2023 tại Hội trường A, hơn 3.000 tân sinh viên khoá 64 Trường Đại học Vinh đã tham dự buổi...

Tân sinh viên22/09/2023
Tiếp tục gia hạn thời gian nhập học trực tuyến cho sinh viên khóa 64

Tiếp tục gia hạn thời gian nhập học trực tuyến cho sinh viên khóa 64

Nhà trường quyết định tiếp tục mở hệ thống cho sinh viên khóa 64 nhập học trực tuyến đến hết ngày 22/9/2023.

Tân sinh viên18/09/2023
Gia hạn thời gian nhập học trực tuyến cho sinh viên khóa 64

Gia hạn thời gian nhập học trực tuyến cho sinh viên khóa 64

Nhà trường quyết định mở hệ thống cho sinh viên khóa 64 nhập học trực tuyến đến hết ngày 15/9/2023

Tân sinh viên11/09/2023