Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Cách ghi hồ sơ tuyển sinh thế nào cho đúng?

 Hồ sơ đăng ký dự thi năm 2009 gồm:
- Một túi đựng hồ sơ: mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ; mặt sau là một số lưu ý về làm hồ sơ ĐKDT.
- Phiếu số 1: mặt trước có nội dung giống mặt trước của túi đựng hồ sơ; mặt sau gồm các thông tin về tên và ký hiệu các trường ĐH.
- Phiếu số 2: mặt trước của phiếu về cơ bản giống mặt trước của túi đựng hồ sơ; mặt sau là hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT.
Quy trình làm hồ sơ đăng ký dự thi gồm các bước:
- Trước tiên, bạn phải xác định Khối thi, Ngành thi và Trường mà mình dự định thi .
- Tiếp theo, bạn cần tra cứu thông tin trong quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 để biết trường có tổ chức thi hay không, biết mã ngành, mã trường dự thi; mã tỉnh, mã huyện, tra cứu danh mục mã trường THPT và tương đương năm 2009, danh mục đơn vị ĐKDT ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2009 để biết mã tỉnh, mã huyện, mã trường THPT, mã đơn vị ĐKDT .
- Đọc hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT ĐH, CĐ năm 2009 (ở mặt sau của phiếu số 2).
- Tiến hành làm hồ sơ ĐKDT ĐH và CĐ, cụ thể như sau:
1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này) 
2. Trường đăng ký dự thi: Tên trường: ĐẠI HỌC VINH
Ký hiệu trường :...;  Khối thi : ...;    Mã ngành: ...
Lưu ý:
* Nếu thí sinh có nguyện vọng 1 học tại Trường ĐẠI HỌC VINH thì Mục 3 để trống.
* Nếu thí sinh có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) thì sau khi ghi xong Mục 2 - không ghi mã ngành, phải tiếp tục ghi đủ thông tin ở Mục 3. Ví dụ: Thí sinh dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành 101 của Trường ĐH dân lập Văn Lang. Thí sinh có thể chọn Trường ĐẠI HỌC VINH để dự thi. Khi đó:
- Mục 2: ghi tên trường có tổ chức thi ( ĐẠI HỌC VINH), chính là trường mà thí sinh sẽ dự thi để có kết quả; ghi ký hiệu trường: ghi ký hiệu của trường Đại học Vinh, khối thi: A, không ghi mã ngành.
- Mục 3: ghi tên trường không tổ chức thi mà thí sinh có nguyện vọng theo học.
- Khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau.
3. Thí sinh có nguyện vọng 1 học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 này (xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau phiếu số 2).
Tên trường có nguyện vọng học: ĐẠI HỌC DL VĂN LANG 
Ký hiệu trường: ...;  Khối thi: ...;  Mã ngành: ...
4. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
ĐINH VĂN THI   Giới (nữ ghi 1, nam ghi 0)
5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)         Ngày   07      tháng   12       năm 91
6. Nơi sinh (Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP): Phường Bến Thuỷ, T.P Vinh, Tỉnh Nghệ An.
7. Dân tộc (Ghi bằng chữ)  Kinh
8. Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô.
Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.
9. Hộ khẩu thường trú (số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): số 2, đường Lê Duẩn, phường Bến Thủy,T.P Vinh, Tỉnh Nghệ An.
 10. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)
Năm lớp 10: THPT Huỳnh Thúc Kháng, 54 Lê Hồng Phong, T.P Vinh, Nghệ An.
Năm lớp 11: THPT Huỳnh Thúc Kháng, 54 Lê Hồng Phong, T.P Vinh, Nghệ An.
Năm lớp 12: THPT Huỳnh Thúc Kháng, 54 Lê Hồng Phong, T.P Vinh, Nghệ An.
11. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở KV nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của KV đó) (KV1, KV2-NT, KV2,).
12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)
13. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: THPT Huỳnh Thúc Kháng   Mã đơn vị ĐKDT
14. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q vào ô (nếu không thì để trống)     
15. Giấy chứng minh số (ghi mỗi số vào 1 ô)
16. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm thi cho ai, theo địa chỉ nào? Ví dụ: ĐINH VĂN THI , Số 1, Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, T.P Vinh, Nghệ An Điện thoại liên hệ (nếu có).
Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2.
Hồ sơ hoàn tất gồm:
* Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).
* Hai ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng sáu tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã số đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), hai ảnh này để trong một phong bì nhỏ.
* Ba phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 16).
* Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...).
* Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm một bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của thí sinh, để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.