Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam: 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong các ngày 11/10 - 12/10/2023, Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội.

Tham dự có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và 250 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục cả nước.


Tiết mục ca múa nhạc chào mừng Đại hội


Đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục, diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam là dịp để các cấp công đoàn trong ngành giáo dục đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội XV, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cho một nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

"250 đại biểu được bầu chọn từ các đơn vị đến tham dự đại hội hôm nay là cán bộ công đoàn, các nhà giáo, nhà khoa học, những người lao động tiêu biểu, có uy tín rất cao tại cơ sở. Các đại biểu có trách nhiệm rất lớn khi thực hiện những nhiệm vụ tại đại hội. Đại hội đặt niềm tin tuyệt đối vào sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng của mỗi đại biểu" - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nêu ý kiến.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tập trung vào công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và cán bộ, nhà giáo, người lao động, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định đã đạt được những kết quả tích cực; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động luôn đổi mới; công tác nữ công và phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" tiếp tục đổi mới, góp phần chăm lo, phát triển đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...


Đồng chí Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trình bày báo cáo của Ban Chấp hành khóa XV

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn ngành Giáo dục, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Xây dựng cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phong cách làm việc của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động hiện đại, lớn mạnh; tiếp tục khẳng định vị thế của Công đoàn Giáo dục Việt Nam là trung tâm tập hợp, đoàn kết đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Đồng thời, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đặt ra mục tiêu hằng năm là 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động được tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành, nghị quyết của công đoàn các cấp, phù hợp với điều kiện của các đơn vị; 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động được học tập năng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Phấn đấu 100% công đoàn các cấp tham gia với chuyên môn cùng cấp ban hành kế hoạch và thực hiện dân chủ cơ sở đúng quy định; mỗi công đoàn cơ sở (nơi có nguồn) giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan tới lao độn cán bộ, nhà giáo, người lao động cán bộ, nhà giáo, người lao động.


250 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục

Về chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phấn đấu 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động có đủ điều kiện đều được kết nạp vào công đoàn, trong đó ít nhất đạt tỷ lệ 98% đối với các đơn vị ngoài công lập, doanh nghiệp; ít nhất 85% doanh nghiệp, trường học ngoài công lập có ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định; 100% công đoàn các đơn vị, trường học triển khai giải pháp nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức cán bộ, nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phấn đấu đạt tỷ lệ 85% trở lên các đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa…

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trên trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đưa ra ba khâu đột phá: Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trọng tâm là đối thoại, dân chủ trường học và năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với nhà giáo, người lao động.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là chủ tịch công đoàn cơ sở có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín với cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn./.

Tin liên quan

Xem thêm