Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các học phần bổ túc kiến thức ngành gần trong các kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh