Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Điểm chuẩn và chỉ tiêu nguyện vọng 2 - 2007

THÔNG BÁO
ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 1 VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2
VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HỆ CHÍNH QUI NĂM 2007
( dùng cho HSPT- KV3; khu vực tiếp theo thấp hơn 0,5; đối tượng tiếp theo thấp hơn 1,0 ).

( Lệ phí đăng ký nguyện vọng 2: 30.000 đồng, mọi thắc mắc xin liên hệ qua email: lvbang@vinhuni.edu.vn ).

TT

Ngành học

Mã số

Điểm chuẩn
NV1 2007

Số lượng tuyển  thêm  NV2 cho thí sinh cả nước
-

Số lượng tuyển NV2 cho các địa phương tỉnh Thanh Hoá đào tạo theo địa chỉ; 

1

SP Toán

100

19,5

0

Lang Chánh:10;

2

SP Tin 

101

18,5

0

TT GDTX:20; Lang Chánh:10

3

SP Lý

102

19,5

0

Lang Chánh:10

4

SP Hoá

201

19,5

0

5

SP Sinh

301

21,0

0

Lang Chánh: 10

6

SP GDCT

501

15,5

0

7

SP Văn

601

18,5

0

8

SP Sử

602

17,5

0

9

SP Địa

603

20,0

0

Lang Chánh:10

10

SP Anh

701

22,5

0

Bách nghệ:8; Lang Chánh: 10

11

SP Pháp

703

18,0

30

12

SP GDTH

901

14,5

0

13

SP GDMN

902

13,5

0

14

SP GDTC

903

26,5

0

Lang Chánh:15;

15

SP GDTC-GDQP

904

26,5

0

16

CN Toán

103

15,0

65

17

CN Toán-Tin UD

109

15,0

60

Bách nghệ:8

18

CN Tin

104

15,0

60

19

KS CNTT

107

16,0

0

Bách nghệ:12

20

CN Lý

105

15,0

65

21

CN Hoá

202

15,0

60

22

KS Hoá CN thực phẩm

204

15,0

0

23

CN Sinh

302

15,0

40

24

CN KH Môi  trường

306

16,0

20

25

CN Chính trị-Luật

502

14,0

70

26

CN Luật

503

14,0

80

27

CN Văn

604

14,0

50

27

CN Sử

605

14,0

60

29

CN Công tác xã hội

607

14,0

10

30

CN Du lịch

606

14,0

60

31

CN Anh

751

19,0

25

32

CN Kế toán

401

17,5

20

TTGDTX:40; Bách nghệ:17; Lang Chánh:10;

33

CN QTKD

400

15,5

50

Bách nghệ:15; Lang Chánh:7

34

CN Tài chính NH

402

16,5

60

TTGDTX:30; Bách nghệ:12; Lang Chánh:15

35

KS Xây dựng

106

17,5

0

TTGDTX:30; Bách nghệ:12; Lang Chánh:5

36

KS ĐTVT

108

16,5

20

Bách nghệ:16

37

KS Nông học

304

15,0

50

38

KS NTTS

303

15,0

40

39

KS KN-PTNT

305

15,0

20

40

KS Xây dựng tại Hà Tĩnh

800

16,0

0

41

CN Kế toán tại Hà Tĩnh

801

16,0

60

Hộ khẩu Hà Tĩnh

42

CN QTKD tại Hà Tĩnh

802

15,0

0

Tổng cộng

42

1075

332

- Trúng tuyển theo nguyện vọng 1 là 2105, xét tuyển theo NV2 là 1075 và đào tạo theo địa chỉ ( lấy NV2 ) là 332.
- Điểm nhận xét tuyển NV2 cho cả nước bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn của ngành đó.
- Điểm nhận xét tuyển NV2 cho các địa phương Thanh Hoá bằng hoặc lớn hơn điểm sàn của Bộ theo khối thi, nạp đơn xét tuyển tại các địa phương, chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu Thanh Hoá.
- Ngành 801 chỉ tuyển NV2 cho thí sinh có hộ khẩu Hà Tĩnh, nạp đơn tại Đại học Vinh.
- Ngành 701,703, 751 môn ngoại ngữ nhân hệ số 2
- Ngành 901, 902 điển sàn môn năng khiếu từ 4,0 trở lên.
- Ngành 903, 904 điểm sàn tổng hai môn văn hoá từ 6,0 trở lên; môn năng khiếu nhân hệ số 2.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 gửi về phòng Đào tạo Đại học Vinh theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hạn cuối cùng đến hết giờ giao dịch thông lệ của bưu điện ngày 10/9/2007.
- Đơn xin phúc khảo nạp trực tiếp tại phòng Đào tạo Đại học Vinh hạn cuối cùng đến hết giờ làm việc ngày 25/8/2007.