TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2022 - 2023

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023 thông báo điểm trúng tuyển:

I. ĐIỂM CHUẨN HỆ CHUYÊN

1. Cách tính điểm

Tổng điểm xét tuyển = Điểm thi môn chuyên (theo thang điểm 20) x 1.5 + Điểm nền (Điểm trung bình chung của 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh trong kỳ thi vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, theo thang điểm 10) + Điểm ưu tiên (nếu có).

2.  Điểm chuẩn

 

TT

Môn chuyên

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Chuyên Toán

19,50 điểm

 

2

Chuyên Tin học

18,90 điểm

Thi môn Tin

3

Chuyên Tin học

18,83 điểm

Thi môn Toán

4

Chuyên Vật lý

17,63 điểm

 

5

Chuyên Hoá học

22,10 điểm

 

6

Chuyên Sinh học

22,37 điểm

 

7

Chuyên Tiếng Anh

22,22 điểm

 

8

Chuyên Ngữ văn

29,85 điểm

 

 

II. ĐIỂM CHUẨN HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

1. Hình thức thi tuyển

Tổng điểm xét tuyển = Điểm thi môn Tiếng Anh x 2 + Điểm thi môn Toán

Điểm chuẩn:  17,75 điểm.

2. Hình thức tuyển thẳng (Theo các tiêu chí và tiêu chí phụ)

Ưu tiên 1: Giải nhất, IELTS từ 8.0 trở lên;

Ưu tiên 2: Giải nhì, IELTS từ 7.0 trở lên;

Ưu tiên 3: Giải ba, IELTS từ 6.0 trở lên;

Ưu tiên 4: Giải khuyến khích, IELTS từ 5.0 trở lên;

Ưu tiên 5: Tổng điểm 3 môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh năm lớp 9.

Điểm chuẩn tuyển thẳng Chất lượng cao

- Tuyển thẳng tất cả các thí sinh thuộc ưu tiên 1, 2, 3, 4.

- Tuyển thẳng các thí sinh ở ưu tiên 5 có Tổng điểm 3 môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh năm lớp 9 đạt từ 25,00 điểm trở lên.

3. Hình thức xét nguyện vọng 2 (cho thí sinh dự thi hệ chuyên)

Tổng điểm xét tuyển = Điểm môn Tiếng Anh x 2 + Điểm môn Toán + Điểm môn Chuyên.

Lưu ý: Điểm môn Tiếng Anh, môn Toán (trong kỳ thi vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức) theo thang điểm 10 Điểm môn chuyên theo thang điểm 20.

Điểm chuẩn: 25.95 điểm.

Xem File đính kèm