Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Học bổng học tiến sỹ, thạc sỹ tại Trung Quốc

Thực hiện thỏa thuận trong Chương trình hợp tác giáo dục Việt Nam - Trung Quốc, năm học 2008 - 2009, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục cấp 48 học bổng học toàn phần cho Việt Nam. Trong đó 10 học bổng cho giảng viên Hán ngữ; 38 học bổng học thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các ngành: văn học Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc, tâm lý học, điện ảnh, nghệ thuật, bảo tàng, khảo cổ, thư pháp-hội họa, điêu khắc, mỹ thuật, kiến trúc, luật, triết học, tôn giáo học, hành chính, công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp, điện tử, bưu chính viễn thông, trung y học, tây y học, y dược học, châm cứu, thể dục thể thao, môi trường, kinh tế. Phía Trung Quốc sẽ cấp học bổng, kinh phí đào tạo. Phía Việt Nam cấp vé máy bay đi, về và trợ cấp thêm học bổng hàng tháng theo chế độ hiện hành.