Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Công văn số 2589/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông báo số 98/TB-ĐHV ngày 30/6/2022 của Trường Đại học Vinh về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Vinh năm 2022;

Căn cứ kết luận phiên họp của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh ngày 20/7/2022 về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh dự bị đại học từ Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn;

Trường Đại học Vinh thông báo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh dự bị đại học theo Quy chế vào các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Vinh năm 2022, cụ thể như sau:

DANH SÁCH THI SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN TUYỂN THẲNG

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC ĐƯỢC XÉT TUYỂN

Thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn từ ngày 22/7/2022 đến ngày 20/8/2022.

Trường Đại học Vinh sẽ ra Quyết định trúng tuyển sau khi thí sinh có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2022 và xác nhận nhập học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh